"Bezint eer ge begint"

Programmering

Een goed begin is het halve werk. Een goed doordacht programma van eisen vergroot de kans op een succesvol project. Het programma van eisen vormt het vertrekpunt van uw project. Samen met uw organisatie stelt CEE Consult voor u een programma van eisen op dat aansluit bij uw ruimtelijke, functionele en technische eisen. Het programma van eisen vormt de leidraad voor alle betrokken partijen. Het vormt het contractstuk tussen u als opdrachtgever en de uitvoerende partijen.

Voordat een start gemaakt kan worden gemaakt met het opstellen van het programma van eisen dienen algemene uitgangspunten worden bepaald en dient het ambitieniveau en doelstellingen van het project worden bepaald. Deze uitgangspunten vormen de basis van het programma van eisen.

De veelvoorkomende onderwerpen die in een programma van eisen aan de orde komen zijn ondermeer: ruimtebehoefte, interne en externe logistiek, stedenbouwkundige aspecten, afwerkingen en voorzieningen, technische en wettelijke eisen.

Deze eisen worden in het programma van eisen vastgelegd als prestatie-eisen. Hierbij wordt een beschrijving gegeven van de prestatie waaraan het gebouw, gebouwonderdelen of installaties aan moeten voldoen. De mate van gedetailleerdheid van de beschrijving van deze prestatie-eisen neemt toe naar mate de invloed van de opdrachtgever tijdens het ontwerpproces afneemt.

CEE Consult begeleidt dit proces voor uw organisatie en toetst tijdens de uitwerking en de realisatie van uw project of het ontwerp of bouwwerk nog voldoet aan de vooraf vastgestelde uitgangspunten. Met deze aanpak bent u er van verzekerd dat uw project of huisvesting voldoet aan uw eisen en voorwaarden.iso