"Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen."

Over ons

CEE Consult is ontstaan uit een behoefte van klanten aan een optimale integrale oplossing voor huisvestingsvraagstukken. Traditioneel worden deze vraagstukken voornamelijk vanuit een bouwkundig of een technisch perspectief benaderd. Door ons worden deze vraagstukken integraal belicht en gekoppeld aan een bedrijfskundige perspectief, namelijk de organisatie van de opdrachtgever. Door dit bedrijfskundige perspectief te combineren met bouwtechnische mogelijkheden kan het totale bouwproces bewaakt worden en is de opdrachtgever verzekerd van de meest optimale oplossing voor haar huisvestingsvraagstukken.
iso