"De waarde van resultaat ligt in het bereiken ervan."

Meerjarenonderhoudsplan

Om een goede inschatting te maken van de jaarlijks en op de lange termijn te verwachten onderhoudskosten is voor vastgoedbeheerder een gedegen meerjaren onderhoudsplan van groot belang. Het meerjaren onderhoudsplan is een vertaalslag van het onderhoudsbeleid, waarin u uw strategie voor het gebouwgebonden onderhoud voor uw huisvesting vastlegt.

Om de onderhoudsbehoefte van uw huisvesting te bepalen voeren wij een conditiemeting op basis van de NEN 2767 uit of een quickscan. Vervolgens kan op basis van deze rapportage uw onderhoudsbeleid geprojecteerd worden op het meerjaren onderhoudsplan op de lange en korte termijn.

De bouwmanagers van CEE Consult hebben veel ervaring op het gebied van facilitair management en bouw en installatiekosten, waardoor wij in staat zijn voor u een gedegen meerjaren onderhoudsplan op te stellen. Indien gewenst en zijn graag bereidt u in een nader gesprek onze visie en werkwijze te komen toelichten, ook als daar niet direct een prospect of een opdracht voor ons uit voortvloeit.iso