"Met kwaliteit van dienstverlening klanttevredenheid vergroten"

Kwaliteit

CEE Consult hecht veel waarde aan klanttevredenheid. Om de klanttevredenheid te waarborgen en zo veel mogelijk te vergroten, werkt CEE Consult met een kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens de internationale norm ISO 9001:2008.

In het kwaliteitsmanagementsysteem heeft CEE Consult haar kwaliteitsbeleid verankert en de volgende definitie voor haar kwaliteitsbeleid geformuleerd:

De mate waarin de opdrachtgevers worden ontlast in hun problematiek en de erkenning van de toegevoegde waarde van CEE Consult hierin. Daarbij streeft CEE Consult naar het continu verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening om de klanttevredenheid te vergroten.

    CEE Consult verstaat onder kwaliteit:

  • het leveren van een optimale oplossing voor huisvestingsvraagstukken van klanten;
  • het voortdurend verbeteren van de prijs/prestatie verhouding van producten en diensten.

Om te bepalen of het kwaliteitsmanagementsysteem nog effectief is en of medewerkers van CEE Consult zich houden aan intern gemaakte afspraken en procedures conform ISO 9001:2008 houdt CEE Consult jaarlijks een interne audit. Aan de hand van de resultaten van de interne audit worden verbeterprojecten bepaald om de kwaliteit van de dienstverlening van CEE Consult verder te ontwikkelen.

Daarnaast worden opdrachtevaluaties uitgevoerd en vindt jaarlijks een directie-evaluatie plaats.

Dit alles om U als klant van CEE Consult nog beter van dienst te kunnen zijn.
iso