"De waarde van resultaat ligt in het bereiken ervan."

Klimaatonderzoek

Indien in de klimaatinstallaties in uw huisvesting niet in orde zijn, kan zich dat uiten in klachten van uw medewerkers over de gesteldheid van het binnenklimaat op hun werkplek. Klachten als hoofdpijn, duizeligheid, droge luchtwegen of branderige ogen herkend vrijwel iedereen. Men spreek soms dan van het Sick Building Syndrome. In de werkelijkheid is het gebouw niet ziek en liggen aan de klachten concrete oorzaken ten grondslag.

CEE Consult is in staat deze oorzaken voor u inzichtelijk te maken en concrete oplossingen aan te dragen. Wij voeren lucht- en CO2 metingen uit en lichten uw installatie door. De meetgegevens en oplossingsmogelijkheden leggen wij vervolgens voor uw vast in een inzichtelijke rapportage.iso