Aktueel

NEN-EN ISO 9001:2008 gecertificeerd
cconsult

Geplaatst op 17 november 2009

CEE Consult levert producten en diensten die bedoeld zijn om te voorzien in de wensen en behoeften van haar klanten. Onder andere maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er steeds hogere eisen en verwachtingen worden gesteld aan kwaliteit.

Het begrip kwaliteit wordt in het licht van deze ontwikkelingen dan ook steeds vaker vertaald naar 'het voldoen aan verwachtingen van de klant'. Het streven naar het leveren van kwaliteit volgens de bovenstaande definitie vraagt van bedrijven en instellingen om een doelmatige inzet van middelen en beheersing van hun bedrijfsprocessen teneinde de beoogde klanttevredenheid te kunnen bewerkstelligen.

Daarom zijn wij verheugd u te kunnen melden dat het kwaliteitsmanagementsysteem van CEE Consult door Bureau Veritas Nederland is gecertificeerd volgens de internationale norm ISO 9001, uitgave 2008.

Bureau Veritas Nederland is een wereldwijd opererende organisatie met ruim 40.000 medewerkers vanuit meer dan 900 vestigingen in 140 verschillende landen.

In Nederland voert Bureau Veritas Certification certificering volgens de norm ISO 9001 uit onder accreditatie van de RvA (Raad voor Accreditatie).

Terug naar de homepageiso