"Het verlenen van diensten teneinde het gebruik van mensen en middelen van 'klant' organisaties optimaal te benutten."

Filosofie

De geleverde producten en diensten van ons bureau dienen bij te dragen aan een slagvaardigere klant waardoor haar continuïteit blijft gewaarborgd en groei van haar marktaandeel mogelijk is. Bij onze dienstverlening stellen wij ons ten doel bij te dragen aan een betrouwbare en goede werkgelegenheid en dienen zorgvuldig om te springen met het kapitaalgoed milieu.

Wij streven er naar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te leveren en snel en kordaat op vragen van klanten te reageren. Daarnaast willen wij laagdrempelig zijn op het gebied van onze dienstverlening. Onze medewerkers zijn altijd bereidt mee te denken aan een goede oplossing voor het gestelde probleem ook als er niet direct een opdracht voor ons bureau uit voortvloeit of voort kan vloeien.

CEE Consult hanteert de principes van "leven en laten leven" en "eerlijkheid duurt het langst". Dit houdt in dat onderhandelingen met klanten of relaties altijd plaatsvinden naar redelijkheid en billijkheid.




iso