Disclaimer

Deze website is een uitgave van CEE Consult. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. CEE Consult aanvaard daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie op deze website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

CEE Consult streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt CEE Consult zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.iso