"De waarde van resultaat ligt in het bereiken ervan."

Conditiemetingen

Het meten van de conditie van gebouwonderdelen en installaties is voor facilitaire geledingen binnen uw organisatie een belangrijk onderdeel voor het bepalen van de onderhoudsstrategie van uw huisvesting. Als u beschikt over nauwkeurige gegevens over de staat van uw huisvesting is het bepalen van de juiste onderhoudsstrategie een stuk eenvoudiger.

CEE Consult kan uw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van conditiemetingen op basis van de NEN 2767. Het uitgangspunt van de NEN 2767 is de behoefte aan een persoonsonafhankelijke registratie van onroerend goed. Het conditiemeten volgens de NEN 2767 is een methode om de conditie van bouw- en installatieonderdelen op een objectieve en eenduidige wijze vast te leggen.

De conditiemeting vindt plaats op basis van het kwalificeren en het kwantificeren van mogelijke gebreken aan bouw- en installatieonderdelen. Met de uitkomst van de conditiemeting bent u in staat op basis van het gewenste onderhoudsniveau van uw huisvesting een planning van de noodzakelijke maatregelen en een onderhoudsbegroting te maken.iso