"De waarde van resultaat ligt in het bereiken ervan."

Bouwmanagement

Bouwen is vandaag de dag een complex proces van mensen, belangen, geld, techniek en procedures. Als u dit proces in een bouworganisatie vast wilt leggen, kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden van traditioneel tot design & built en geïntegreerde contracten. De bouwmanager van CEE Consult adviseert u bij de aanpak van uw project en de wijze waarop partijen benadert worden. Wij sturen uw bouwproject op het door u gewenste resultaat met enthousiasme dat andere mensen motiveert en successen stimuleert.

Onze aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door het combineren van bouwtechnische kennis met een bedrijfskundige aanpak. Deze werkwijze zorgt ervoor dat wij naast het bewaken van het proces ook inhoudelijke details kunnen beoordelen. CEE Consult tracht met haar werkwijze het risico tussen contractonderdelen voor haar opdrachtgevers weg te nemen door bouwprojecten aan te sturen volgens het bouwteamorganisatiemodel. Resultaat van onze dienstverlening is het realiseren van uw project dat voldoet aan de vooraf gestelde eisen en voorwaarden.

Uw winst

Doordat alle uitvoerende partijen in het bouwteam verantwoordelijk zijn voor zowel het ontwerp als de uitvoering zullen, zij een oplossingsgerichte houding aannemen. De kans op het realiseren van een doelmatige en klantgerichte huisvestingsoplossing wordt hiermee vergroot. Voordeel voor u als opdrachtgever is dat u een besparing realiseert op de advies- en directiekosten binnen uw project.

Door deze integrale aanpak wordt er binnen het project tijdwinst geboekt in de overgang van ontwerp naar uitvoering. Deze winst wordt gerealiseerd doordat uitvoerende partijen zelf uitvoeringsgerede stukken vervaardigen. Daarnaast hebben uitvoerende partijen in het ontwerptraject al inzicht in toe te passen materialen en dergelijke. De voorbereidingsfase van het project wordt hierdoor verkort.

Deze vorm van budgettair bouwen zorgt voor onzekerheidsreductie bij de opdrachtgever maar ook bij uitvoerende partijen. Faalkosten (veelal voor rekening opdrachtgever) door omissies in het ontwerp zullen worden gereduceerd omdat uitvoerende partijen ook ontwerpverantwoordelijkheid hebben.iso