"De waarde van resultaat ligt in het bereiken ervan."

Ramen van kosten

Bouwen kost geld. Voordat u begint met bouwen wilt u inzicht in de totale investering die uw bouwproject met zich meebrengt. CEE Consult is in staat nauwkeurige ramingen te maken van te verwachten bouwkosten van uw project. Onze kostenadviseurs beschikken over zowel bouwkundige als installatietechnische kennis. Hierdoor zijn wij in staat de omvang en de inhoud van uw bouwproject nauwkeurig in kosten uit te drukken.

Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het afwegen van uw investering tegen de levenscyclus en de exploitatiekosten. Integraal onderdeel van onze dienstverlening zijn thema`s als onderhoud, duurzaamheid en flexibiliteit die standaard zijn opgenomen in onze adviezen en investeringsramingen. Wij berekenen voor u de huisvestingskosten, exploitatiekosten, maar ook de total costs of ownership en kunnen deze uitdrukken in een rendementscijfer met behulp van de netto contante waarde of discounted cashflow methodiek. Op deze manier krijgt inzicht in de kosten en opbrengsten van uw project of huisvesting.iso