"De waarde van resultaat ligt in het bereiken ervan."

Beoordeling

Aan het einde van elke projectfase is het van belang stil te staan bij de gemaakte keuzes binnen het project. Samen met u toetsen wij of het ontwerp of de levering nog wel voldoet aan de vooraf gestelde eisen op het gebied van tijd, geld en kwaliteit. Wat zijn de geraamde kosten? Moeten er nog functionele of technische aanpassingen worden doorgevoerd. Kan het plan nog wel binnen het vooraf vastgestelde tijdschema worden gerealiseerd? Wij beoordelen uw beslisdocumenten zodat deze onzekerheid zoveel mogelijk gereduceerd wordt en de kans op een succesvol project wordt vergroot.iso