"Effectieve samenwerking is de sleutel tot een succesvol project."

Projecten/

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

www.amc.nl

Het AMC is ontstaan uit een samenvoeging van het Binnengasthuis en het Wilhelmina gasthuis en de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Later is daar het Emma Kinder Ziekenhuis bijgekomen. Het AMC is een academische zorginstelling met een breed scala aan toppreferente patiëntenzorg, diagnostiek, onderwijs en medisch-wetenschappelijk onderzoek.

De huisvesting van het AMC bestaat uit een monoliet en diverse bijgebouwen. Het totale huisvestingsprogramma beslaat circa 450.000 vierkante meter brutovloeroppervlakte.

Met het AMC heeft CEE Consult een langdurige relatie. CEE Consult treedt namens het AMC op als projectleider voor de realisatie van zeer diverse projecten. De projectleider namens CEE Consult is verantwoordelijk voor de planvorming en realisatie. Hieronder een worden een aantal projecten beschreven die wij samen met het AMC gerealiseerd hebben.

  Diagnostiek

 • Realiseren behandel- en diagnostiekruimten ten behoeve van een open MRI van de afdeling Radiologie. De open MRI is speciaal ontwikkeld voor mensen met claustrofobie of overgewicht.
  Afgerond zomer 2007.
 • Realiseren bediening- en diagnostiekruimte ten behoeve van een SPECT-CT van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
  Afgerond najaar 2009.
 • Realiseren bedienings- en diagnostiekruimte ten behoeve van een Orthovolt bestralingsapparaat ten behoeve van de afdeling Radiotherapie.
  Afgerond najaar 2009.

  Apotheek

 • Aanpassen productieapotheek met diverse B- en C-ruimten ten behoeve van GMP richtlijnen.
  Afgerond najaar 2008.

  Spoedeisende Hulp

 • Herinrichting Spoedeisende Hulp AMC ten behoeve van de integratie van de Huisartsenpost Amsterdam in het AMC. Hiervoor is tijdelijke huisvesting gerealiseerd en is onder andere de ontvangstruimte, de inschrijfruimte aangepast en zijn diverse behandelruimten vernieuwd.
  Afgerond zomer 2009.

  Laboratoria

 • Realisatie laboratorium voor Experimentele Intensive Care en Anesthesiologie.
  Afgerond najaar 2006.
 • Laboratorium voor Klinische Viro- Immunologie.
  Afgerond najaar 2007.
 • Realisatie microbiologisch laboratorium met inperkingsniveau`s MLI, MLII en MLIII.
 • Laboratorium voor Experimentele Virologie.
 • Realisatie microbiologisch laboratorium met inperkingsniveau MLIII.
 • Realiseren laboratoriumruimten voor Medische Microbiologie met inperkingsniveau`s MLI en MLII.
  Ca. 1.000 m2.
  Afgerond voorjaar 2007.

  Behandelruimten

 • Realiseren diversen kantoor- en behandelruimten ten behoeve van het Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen. Ca. 1.000 m2.
  Afgerond zomer 2009.



iso