"De waarde van resultaat ligt in het bereiken ervan."

Aanbesteding

Binnen elk bouwproject krijgt u te maken met aanbestedingen. Het aanbesteden van werken of diensten is een complex proces dat u voert langs onderwerpen binnen het aanbestedingsrecht als aanbestedingsvormen en contractvorming.

De bouwmanagers van CEE Consult kiezen samen met u de juiste aanbestedingsvorm voor uw project. Op basis van deze besluitvorming stellen wij voor u een aanbestedingsleidraad op, waarin belangrijke aspecten als selectiecriteria, een beschrijving van de aanbestedingsprocedure en planning in vermeld zijn.

CEE Consult heeft ruime ervaring met zowel Nationale als Europese Aanbestedingen zodat ook uw aanbesteding succesvol verloopt en uw project aan de juist partij gegund wordt.iso